Matematiske operatorer

De følgende matematiske operatorer bliver understøttet af LibreOffice Basic.

"-"-operator

Subtraherer (fratrækker) en værdi fra en anden.

"*"-operator

Multiplicerer to værdier med hinanden.

"+"-operator

Adderer eller kombinerer to udtryk.

"/"-operator

Dividerer en værdi med en anden.

"\" operator

Udfører heltalsdivision på to tal og returnerer resultatet.

"^"-operator

Opløfter et tal til en potens.

Operatoren Rest

Operatoren REST behandler to numeriske udtryk og returnerer divisionsresten.

Støt os venligst!