Matematiske operatorer

De følgende matematiske operatorer bliver understøttet af LibreOffice Basic.

Dette kapitel giver et kort overblik over alle de aritmetiske operatorer som du kan have brug for til beregninger indenfor et program.

"-"-operator

Subtraherer (fratrækker) en værdi fra en anden.

"*"-operator

Multiplicerer to værdier med hinanden.

"+"-operator

Adderer eller kombinerer to udtryk.

"/"-operator

Dividerer en værdi med en anden.

"\" operator

Udfører heltalsdivision på to tal og returnerer resultatet.

"^"-operator

Opløfter et tal til en potens.

Operatoren Rest

Operatoren REST behandler to numeriske udtryk og returnerer divisionsresten.

Støt os venligst!