XOR-operator

Udfører en logisk Exclusive-Or kombination af to udtryk.

Syntaks:


Result = Expression1 Xor Expression2

Parametre:

Result: Enhver numerisk variabel, som indeholder resultatet af kombinationen.

Expression1, Expression2: Ethvert numerisk udtryk, som du vil kombinere.

En logisk Exclusive-Or sammensætning af to logiske udtryk returnerer værdien True (sand) hvis de to udtryk er forskellige fra hinanden.

En bitvis Exclusive-Or sammensætning returnerer en bit, hvis den tilsvarende bit er sat i kun et af de to udtryk.

Eksempel:


Sub ExampleXOR
Dim vA As Variant, vB As Variant, vC As Variant, vD As Variant
Dim vOut As Variant
  vA = 10: vB = 8: vC = 6: vD = Null
  vOut = vA > vB Xor vB > vC REM returnerer 0
  vOut = vB > vA Xor vB > vC ' returnerer -1
  vOut = vA > vB Xor vB > vD ' returnerer -1
  vOut = (vB > vD Xor vB > vA) ' returnerer 0
  vOut = vB Xor vA ' returnerer 2
End Sub

Støt os venligst!