Or-operator

Udfører en logisk OR adskillelse på to udtryk.

Syntaks:


Resultat = Udtryk1 Or Udtryk2

Parametre:

Result: Enhver numerisk variabel, som indeholder resultatet af adskillelsen.

Expression1, Expression2: Ethvert numerisk udtryk, som du vil sammenligne.

En logisk OR adskillelse af to logiske udtryk returnerer værdien True (sand) hvis hvis mindst ét sammenligningsudtryk er True.

En bitvis sammenligning sætter en bit i resultatet, hvis den tilsvarende bit er sat i mindst ét af de to udtryk.

Eksempel:


Sub ExampleOr
Dim vA As Variant, vB As Variant, vC As Variant, vD As Variant
Dim vOut As Variant
  vA = 10: vB = 8: vC = 6: vD = Null
  vOut = vA > vB Or vB > vC ' -1
  vOut = vB > vA Or vB > vC ' -1
  vOut = vA > vB Or vB > vD ' -1
  vOut = (vB > vD Or vB > vA) ' 0
  vOut = vB Or vA ' 10
End Sub

Støt os venligst!