Imp-operator

Udfører en logisk implikation på to udtryk.

Syntaks:


Resultat = Udtryk1 Imp Udtryk2

Parametre:

Resultat: En numerisk variabel, som indeholder resultatet af implikationen.

Udtryk1, Udtryk2: Ethvert udtryk, som du vil evaluere med Imp-operatoren.

Hvis du bruger Imp-operatoren i logiske udtryk, bliver False kun returneret, hvis det første udtryk har værdien True og det andet udtryk False.

Hvis du bruger Imp-operatoren i bit-udtryk, vil en bit blive slettet fra resultatet, hvis den tilsvarende bit er sat i det første udtryk og de tilsvarende bit ikke er sat i andet udtryk.

Eksempel:


Sub ExampleImp
Dim A As Variant, B As Variant, C As Variant, D As Variant
Dim vOut As Variant
  A = 10: B = 8: C = 6: D = Null
  vOut = A > B Imp B > C REM returnerer -1
  vOut = B > A Imp B > C REM returnerer -1
  vOut = A > B Imp B > D REM returnerer 0
  vOut = (B > D Imp B > A) REM returnerer -1
  vOut = B Imp A REM returnerer -1
End Sub

Støt os venligst!