Eqv-operator

Beregner den logiske ækvivalens af to udtryk.

Syntaks:


Resultat = Udtryk1 Eqv Udtryk2

Parametre:

Resultat: En numerisk variabel, som indeholder resultatet af sammenligningen.

Udtryk1, Udtryk2: Udtryk, som du vil sammenligne.

Når der testes ækvivalens mellem logiske udtryk, bliver resultatet True, hvis begge udtryk er enten True eller False.

I en bit-vis sammenligning vil operatoren Eqv kun sætte den tilsvarende bit i resultatet, hvis en bit bliver sat i begge udtryk eller i ingen af udtrykkene.

Eksempel:


Sub ExampleEqv
Dim A As Variant, B As Variant, C As Variant, D As Variantsee #i38265
Dim vOut As Variant
  A = 10: B = 8: C = 6: D = Null
  vOut = A > B Eqv B > C REM returnerer -1
  vOut = B > A Eqv B > C REM returnerer 0
  vOut = A > B Eqv B > D REM returnerer 0
  vOut = (B > D Eqv B > A) REM returnerer -1
  vOut = B Eqv A REM returnerer -3
End Sub

Støt os venligst!