Logiske operatorer

De følgende logiske operatorer understøttes af LibreOffice Basic.

Logiske operatorer kombinerer (bitvis) indholdet af to udtryk eller variable, for eksempel for at teste om specifikke bit er sat eller ej.

AND-operator

Kombinerer logisk to udtryk.

Eqv-operator

Beregner den logiske ækvivalens af to udtryk.

Imp-operator

Udfører en logisk implikation på to udtryk.

Not-operator

Negerer et udtryk ved at invertere bitværdierne.

Or-operator

Udfører en logisk OR adskillelse på to udtryk.

XOR-operator

Udfører en logisk Exclusive-Or kombination af to udtryk.

Støt os venligst!