On Error GoTo ... Resume-udtryk

Aktiverer en fejlh√•ndteringsrutine efter at en fejl opst√•r, eller genoptager programudf√łrslen.

Syntaks:

diagrammet On Error Statement


On [Local] Error {GoTo Labelname | GoTo 0 | Resume Next}

Parametre:

GoTo Labelname: Hvis en fejl opstår, aktiveres fejlhåndteringsrutinen som begynder ved linje "Labelname".

Resume Next: Hvis en fejl opst√•r, vil programudf√łrelsen forts√¶tte med s√¶tningen, som f√łlger efter s√¶tningen i hvilken fejlen er sket.

GoTo 0: Deaktiverer fejlhåndteringen i den aktuelle procedure.

Lokal: "On error" er global i sit anvendelsesomr√•de, og forbliver aktiv indtil den er annulleret af en anden "On error" erkl√¶ring. "On Local error" er begr√¶nset til den k√łrsel der kalder den. Lokal fejlh√•ndtering tilsides√¶tter de globale indstillinger. N√•r den k√łrsel, der kaldte den lokale fejlh√•ndtering, afsluttes, bliver den lokale fejlh√•ndtering automatisk annulleret og de globale indstillinger genoprettes.

Erklæringen "On Error Go To" bruges til at reagere på fejl som sker i en makro.

Eksempel:


Sub ExampleReset
On Error GoTo ErrorHandler
  Dim iNumber As Integer
  Dim iCount As Integer
  Dim sLine As String
  Dim aFile As String
  aFile = "C:\Users\ThisUser\data.txt"
  iNumber = Freefile
  Open aFile For Output As #iNumber
  Print #iNumber, "Dette er en linje tekst"
  Close #iNumber
  iNumber = Freefile
  Open aFile For Input As iNumber
  For iCount = 1 To 5
    Line Input #iNumber, sLine
    If sLine <>"" Then
      Rem
    End If
  Next iCount
  Close #iNumber
  Exit Sub
ErrorHandler:
  Reset
  MsgBox (beskedfelt) "Alle filer bliver lukket", 0, "Fejl"
End Sub

St√łt os venligst!