Err-funktion

Returnerer en fejlkode som identificerer fejlen som fandt sted under programudf√łrelsen.

Syntaks:


Err

Returværdi:

Integer

Parametre:

Funktionen Err bruges i fejlhåndteringsrutiner til at fastslå fejlen og den rettende handling.

Eksempel:


Sub ExampleError
On Error Goto ErrorHandler REM Sæt fejlhåndteringen op
Dim iVar as Integer
Dim sVar As String
REM Fejl forekommer på grund af ikke-eksisterende fil
    iVar = Freefile
    Open "\file9879.txt" for Input as #iVar
    Line Input #iVar, sVar
    Close #iVar
Exit Sub
ErrorHandler:
    MsgBox "Fejl " & Err & ": " & Error + chr(13) + "Ved linje : " + Erl + chr(13) + Now, 16, "En fejl er opstået"
End Sub

St√łt os venligst!