Fejlhåndterings-funktioner

Brug de følgende udtryk og funktioner til at definere, hvordan LibreOffice Basic reagerer på fejl under udførelse.

LibreOffice Basic tilbyder flere metoder til at forhindre afslutning af et program, der der sker en fejl under udførelse.

CVErr Function

Konverterer et strengudtryk eller numerisk udtryk til et variant udtryk af undertypen "Fejl".

Erl-funktion

Returnerer linjenummeret hvor en fejl har fundet sted under programudførslen.

Err-funktion

Returnerer en fejlkode som identificerer fejlen som fandt sted under programudførelsen.

Err-objekt [VBA]

Brug VBA-objektet Err til rejse eller håndtere fejl under udførelse.

funktionen IsError

Afprøver om en variabel indeholder en fejlværdi.

Error-funktion

Returnerer den fejlmeddelelse, som svarer til en værdi eller rejser en given fejlkontekst.

On Error GoTo ... Resume-udtryk

Aktiverer en fejlhåndteringsrutine efter at en fejl opstår, eller genoptager programudførslen.

udtrykket Resume

Nulstiller fejl-information og viser, hvad der skal udføres som det næste.

Støt os venligst!