Basic-konstanter

Konstanter brugt i Basic-programmer

Logiske konstanter

Navn

Type

Værdi

True

Boolean

1

False

Boolean

0


Eksempel:


      Dim bPositive as Boolean
      bPositive = True
    

Matematisk konstant

Navn

Type

Værdi

Pi

Double

3.14159265358979


Eksempel:


      Function Rad2Deg( aRad as Double) As Double
       Rad2Deg = aRad * 180.00 / Pi
      End Function
    

Objektkonstanter

Navn

Type

Brug

Empty

Variant

Værdien Tom indikerer, at værdien ikke er klargjort.

Null

null

Indikerer, at variablen ikke indeholder data.

Nothing

Object

Tildel objektet Nothing til en variabel for at fjerne en tidligere tildeling.


Eksempel:


      SubExampleEmpty
      Dim sVar As Variant
       sVar = Empty
       Print IsEmpty(sVar) ' Returns True
      End Sub
      Sub ExampleNull
      Dim vVar As Variant
       MsgBox IsNull(vVar)
      End Sub
      Sub ExampleNothing
      Dim oDoc As Object
       Set oDoc = ThisComponent
       Print oDoc.Title
       oDoc = Nothing
       Print oDoc ‘ Error
      End Sub
    

Yderligere VBA-konstanter

Følgende konstanter er tilgængelige, når VBA-kompatibilitetstilstand er aktiveret

warning

Denne konstant, funktion eller objekt blev aktiveret med udtrykket Option VBASupport 1 placeret foran den del af modulets programkode, der kan udføres.


Navngivet konstant

Hexadecimal (decimal) værdi

Beskrivelse

vbTrue

-1

Del af vb TriState-optælling.

vbFalse

0

Del af vb TriState-optælling.

vbUseDefault

-2

Del af vb TriState-optælling.

vbCr

\x0D (13)

Vognretur

vbCrLf

\x0D\x0A (13 10)

CRLF - Vognretur og ny linje

vbFormFeed

\x0c (12)

FF - Sidefremføring

vbLf

\x0A (10)

LF - Linjeskift

vbNewLine

\x0D\x0A (13 10) til Windows

\x0A (10) til andre systemer

LF eller CRLF

vbNullString

""

Null-streng

vbTab

\x09 (9)

HT - Vandret tabulering

vbVerticalTab

\x0B (11)

VT - Lodret tabulering


Støt os venligst!