Basic-konstanter

Konstanter brugt i Basic-programmer

Logiske konstanter

Navn

Type

Værdi

True

Boolean

1

False

Boolean

0


Eksempel:


      Dim bPositive as Boolean
      bPositive = True
    

Matematisk konstant

Navn

Type

Værdi

Pi

Double

3.14159265358979


Eksempel:


      Function Rad2Deg( aRad as Double) As Double
       Rad2Deg = aRad * 180.00 / Pi
      End Function
    

Objektkonstanter

Navn

Type

Brug

Empty

Variant

Værdien Tom indikerer, at værdien ikke er klargjort.

Null

null

Indikerer, at variablen ikke indeholder data.

Nothing

Object

Tildel objektet Nothing til en variabel for at fjerne en tidligere tildeling.


Eksempel:


      SubExampleEmpty
        Dim sVar As Variant
        sVar = Empty
        Print IsEmpty(sVar) ' Returnerer True (Sand)
      End Sub
      Sub ExampleNull
        Dim vVar As Variant
        MsgBox IsNull(vVar)
      End Sub
      Sub ExampleNothing
        Dim oDoc As Object
        Set oDoc = ThisComponent
        Print oDoc.Title
        oDoc = Nothing
        Print oDoc ' Fejl
      End Sub
    

MsgBox Navngivne konstanter

Navngivet konstant

Heltalsværdi

Definition

MB_OK

0

Vis kun knappen OK.

MB_OKCANCEL

1

Vis knapperne OK og Annuller.

MB_ABORTRETRYIGNORE

2

Vis knapperne Annuller, Prøv igen og Ignorer.

MB_YESNOCANCEL

3

Vis knapperne Ja, Nej og Annuller.

MB_YESNO

4

Vis knapperne Ja og Nej

MB_RETRYCANCEL

5

Vis knapperne Prøv igen og Annullér.

MB_ICONSTOP

16

Føj stop-ikonet til dialogen.

MB_ICONQUESTION

32

Føj spørgsmåls-ikonet til dialogen.

MB_ICONEXCLAMATION

48

Føj udråbstegn-ikonet til dialogen.

MB_ICONINFORMATION

64

Føj informations-ikonet til dialogen.

128

Første knap i dialogen som standardknap.

MB_DEFBUTTON2

256

Anden knap i dialogen som standardknap.

MB_DEFBUTTON3

512

Tredje knap i dialogen som standardknap.


GetAttr Navngivne konstanter

Navngivet konstant

Værdi

Definition

ATTR_NORMAL

0

Almindelige filer.

ATTR_READONLY

1

Skrivebeskyttede filer.

ATTR_HIDDEN

2

Skjulte filer

ATTR_SYSTEM

4

Systemfiler

ATTR_VOLUME

8

Returnerer navnet på drevet

ATTR_DIRECTORY

16

Returnerer kun navnet på kataloget.

ATTR_ARCHIVE

32

Fil er blevet ændret siden seneste sikkerhedskopi (Arkivbit).


Data Type Named Constants

TypeName
values

Named
constant

VarType
values

Variabeltype

…()

8192

Array of variables

Boolean

11

Boolean variable

Byte

17

Byte variable

Date

V_DATE

7

Date variable

Currency

V_CURRENCY

6

Currency variable

Double

V_DOUBLE

5

Double-precision floating-point variable

Error

11

Error type variable

Integer

V_INTEGER

2

Integer variable

Long

V_LONG

3

Long integer variable

Object

9

Object variable

Single

V_SINGLE

4

Single-precision floating-point variable

String

V_STRING

8

String variable

Variant

12

Variant variable (can contain all types specified by the definition)

Empty

V_EMPTY

0

Uninitialized Variant variable

Null

V_NULL

1

Ingen gyldige data


Yderligere VBA-konstanter

Følgende konstanter er tilgængelige, når VBA-kompatibilitetstilstand er aktiveret

warning

Denne konstant, funktion eller objekt blev aktiveret med udtrykket Option VBASupport 1 placeret foran den del af modulets programkode, der kan udføres.


VBA Color Navngivne konstanter

Navngivne konstanter

Rød, Grøn, Blå
sammensætning

vbBlack

RGB(0, 0, 0)

vbBlue

RGB(0, 0, 255)

vbCyan

RGB(0, 255, 255)

vbGreen

RGB(0, 255, 0)

vbMagenta

RGB(255, 0, 255)

vbRed

RGB(255, 0, 0)

vbYellow

RGB(255, 255, 0)

vbWhite

RGB(255, 255, 255)


Variable Type Navngivne konstanter

Navngiven konstant

Decimalværdi

vbArray

8192

vbBoolean

11

vbByte

17

vbCurrency

6

vbDataObject

13

vbDate

7

vbDecimal

14

vbDouble

5

vbEmpty

0

vbError

10

vbInteger

2

vbLong

3

vbNull

1

vbObject

9

vbSingle

4

vbString

8

vbUserDefinedType

36

vbVariant

12


FormatDateTime VBA Navngivne konstanter

Navngivet konstant

Værdi

Beskrivelse

vbGeneralDate

0

Viser dato og/eller tid som defineret i dit systems generelle datoindstillinger. Hvis det er kun dato, vises tid ikke; hvis det er kun tid, vises dato ikke.

vbLongDate

1

Vis en dato ved hjælp af det lange datoformat, som er angivet i computerens regionale indstillinger.

vbShortDate

2

Vis en dato ved hjælp af det korte datoformat, som er angivet i computerens regionale indstillinger.

vbLongTime

3

Viser tid som defineret i dit systems lange datoindstilling.

vbShortTime

4

Vis tiden ved brug af 24-timers format (hh:mm).


StrConv VBA Navngivne konstanter

Konvertering

Værdi

Beskrivelse

vbUpperCase

1

Konverterer Tekst-tegn til Stort.

vbLowerCase

2

Konverterer Tekst-tegn til småt.

vbProperCase

3

Konverterer det første bogstav i hvert ord i Tekst til Stort.

vbWide

4

Konverterer smalle (halv-bredde) tegn i Tekst til bredde (fuld-bredde) tegn.

vbNarrow

8

Konverterer bredde (fuld-bredde) tegn i Tekst til smalle (halv-bredde) tegn.

vbKatakana

16

Konverterer Hiragana-tegn i Tekst til Katakana-tegn.

vbHiragana

32

Konverterer Katakana-tegn i Tekst til Hiragana-tegn.

vbUnicode

64

Konverterer Tekst-tegn til Unicode-tegn med systemets standard kodeside.

vbFromUnicode

128

Konverterer Tekst-tegn fra Unicode til systemets standard-kodeside.


WeekDayName VBA Navngivne konstanter

Værdi

VBA-konstant

Beskrivelse

0

vbUseSystemDayOfWeek

Brug systemets lokalitetsindstillinger

1

vbSunday

Søndag (standard)

2

vbMonday

Mandag

3

vbTuesday

Tirsdag

4

vbWednesday

Onsdag

5

vbThursday

Torsdag

6

vbFriday

Fredag

7

vbSaturday

Lørdag


Blandede VBA Navngivne konstanter

Navngivet konstant

Hexadecimal (decimal) værdi

Beskrivelse

vbTrue

-1

Del af vb TriState-optælling.

vbFalse

0

Del af vb TriState-optælling.

vbUseDefault

-2

Del af vb TriState-optælling.

vbCr

\x0D (13)

Vognretur

vbCrLf

\x0D\x0A (13 10)

CRLF - Vognretur og ny linje

vbFormFeed

\x0c (12)

FF - Sidefremføring

vbLf

\x0A (10)

LF - Linjeskift

vbNewLine

\x0D\x0A (13 10) til Windows

\x0A (10) til andre systemer

LF eller CRLF

vbNullString

""

Null-streng

vbTab

\x09 (9)

HT - Vandret tabulering

vbVerticalTab

\x0B (11)

VT - Lodret tabulering


Støt os venligst!