Timer-funktion

Returnerer en værdi, som specificerer antallet af sekunder som er gået siden midnat.

Noteikon

Du skal først erklære en variabel for at kalde timer-funktionen og tildele det datatypen "Long ", ellers bliver en datoværdi returneret.


Syntaks:


Timer

Returværdi:

Dato

Eksempel:


Sub ExampleTimer
Dim lSec As Long,lMin As Long,lHour As Long
  lSec = Timer
  MsgBox lSec,0,"sekunder siden midnat"
  lMin = lSec / 60
  lSec = lSec Mod 60
  lHour = lMin / 60
  lMin = lMin Mod 60
  MsgBox Right("00" & lHour, 2) & ":"& Right("00" & lMin, 2) & ":" & Right("00" & lSec, 2), 0, "Klokken er"
End Sub
note

Funktionen Timer måler tiden i sekunder. For at måle tiden i millisekunder bruger du tjenesten Timer.


Støt os venligst!