Tidstagnings-funktion

Returnerer en værdi, som specificerer antallet af sekunder som er gået siden midnat.

Noteikon

Du skal først erklære en variabel for at kalde timer-funktionen og tildele det datatypen "Long ", ellers bliver en datoværdi returneret.


Syntaks:


 Timer

Returværdi:

Dato

Eksempel:


 Sub ExampleTimer
   Dim lSec As Long,lMin As Long,lHour As Long
   lSec = Timer
   MsgBox lSec, 0, "Sekunder siden midnat"
   lMin = lSec / 60
   lSec = lSec Mod 60
   lHour = lMin / 60
   lMin = lMin Mod 60
  MsgBox Right("00" & lHour , 2) & ":"& Right("00" & lMin , 2) & ":" & Right("00" & lSec , 2), 0, "Klokken er"
End Sub
note

Timer-funktionen måler tiden i sekunder. For at måle tiden i millisekunder bruger du den Timer-tjeneste, der findes i biblioteket ScriptForge.


Støt os venligst!