Systemdato og klokkeslæt

De følgende funktioner og sætninger indstiller eller returnerer systemets dato og klokkeslæt.

Funktionen Dato

Returnerer den aktuelle systemdato som en streng eller en datovariant.

funktionen Now

Returnerer systemets aktuelle dato og klokkeslæt som en Date-værdi.

Funktionen Klokkeslæt

Denne funktion returnerer det aktuelle systemtid som en streng i formatet "TT:MM:SS".

Tidstagnings-funktion

Returnerer en værdi, som specificerer antallet af sekunder som er gået siden midnat.

Støt os venligst!