TimeValue-funktion

Beregner en seriel tidsværdi ud fra den/det angivne time, minut, og sekund - parametre overført som strenge - som repræsenterer tiden i en enkelt numerisk værdi. Denne værdi kan bruges til at beregne forskellen mellem tider.

Syntaks:


TimeValue (Text As String)

Returværdi:

Dato

Parametre:

Tekst: Et vilkårligt strengudtryk, der indeholder tiden som du vil beregne i formatet "TT:MM:SS".

Brug TimeValue-funktionen til at konvertere ethvert tidspunkt til en enkelt værdi, så du kan beregne tidsforskelle.

Funktionen TimeValue returnerer typen Variant med VarType 7 (Date), og gemmer denne værdi internt som et dobbelt-nøjagtigt tal mellem 0 og 0.9999999999.

I modsætning til DateSerial eller DateValue-funktionen, hvor serielle datoværdier resulterer i dage i forhold til en fast dato, kan du regne med værdierne som er returneret af TimeValue-funktionen, men du kan ikke vurdere dem.

I TimeSerial-funktionen kan du overføre individuelle parametre (time, minut, sekund) som separate numeriske udtryk. For TimeValue-funktionen kan du dog overføre en streng som en parameter der indeholder tiden.

Fejlkoder:

5 Ugyldigt Procedurekald

13 Datatypen passer ikke

Eksempel:


Sub ExampleTimerValue
Dim daDT As Date
Dim a1, b1, c1, a2, b2, c2 As String
  A1 = "Start tid "
  b1 = "Slut tid"
  c1 = "Total tid"
  a2 = "8:34"
  b2 = "18:12"
  daDT = TimeValue(b2) - TimeValue(a2)
  c2 = a1 & ": " & a2 & chr(13)
  c2 = c2 & b1 & ": " & b2 & chr(13)
  c2 = c2 & c1 & ": " & trim(Str(Hour(daDT))) & ":" & trim(Str(Minute(daDT))) & ":" & trim(Str(Second(daDT)))
  MsgBox c2
End Sub

Støt os venligst!