TimeSerial-funktion

Beregner en seriel tidsværdi for de angivne time-, minut-, og sekundparametre som overføres som numeriske værdier. Du kan så bruge denne værdi til at beregne forskellen mellem tider.

Syntaks:


TimeSerial (Time, Minut, Sekund)

Returværdi:

Dato

Parametre:

Time: Ethvert heltalsudtryk, som angiver timen på den tid, der bliver brugt til at fastsætte den serielle tidsværdi. Gyldige værdier: 0-23.

Minut: Ethvert heltalsudtryk, som angiver minuttet på den tid, der bliver brugt til at fastsætte den serielle tidsværdi. Brug generelt værdier mellem 0 og 59. Dog kan du også bruge værdier som ligger udenfor dette område, hvor antallet af minutter influerer på timeværdien.

sekund: Ethvert heltalsudtryk, som angiver sekundet på den tid, der bliver brugt til at fastsætte den serielle tidsværdi. Du kan generelt bruge værdier mellem 0 og 59. Dog kan du også bruge værdier som ligger udenfor dette område, hvor sekundtallet influerer på minutværdien.

Eksempler:

12, -5, 45 svarer til 11, 55, 45

12, 61, 45 svarer til 13, 2, 45

12, 20, -2 svarer til 12, 19, 58

12, 20, 63 svarer til 12, 21, 4

Du kan bruge TimeSerial-funktionen til at konvertere ethvert tidspunkt til enkelt værdi som du kan bruge til at beregne tidsforskelle.

Funktionen TimeSerial returnerer typen variant med VarType 7 (Date). Denne værdi bliver lagret internt som et dobbelt-nøjagtigt tal mellem 0 og 0.9999999999. I modsætning til funktionen DateSerial eller DateValue, hvor den serielle datoværdi bliver beregnet som dage i forhold til en fast dato, kan du regne med værdier returneret af TimeSerial-funktionen, men du kan ikke vurdere dem.

I TimeValue-funktionen kan du overføre en streng som en parameter som indeholder tiden. For TimeSerial-funktionen kan du dog overføre de individuelle parametre (time, minut, sekund) som separate numeriske udtryk.

Fejlkoder:

5 Ugyldigt Procedurekald

Eksempel:


Sub ExampleTimeSerial
Dim dDate As Double, sDate As String
    dDate = TimeSerial(8,30,15)
    sDate = TimeSerial(8,30,15)
    MsgBox dDate,64,"Tid som et tal"
    MsgBox sDate,64,"Formateret tid"
End Sub

Støt os venligst!