Second-funktion

Returnerer et heltal som repræsenterer sekunderne på det serielle tidstal, som genereres af TimeSerial- eller TimeValue-funktionen.

Syntaks:


Second(Tal)

Returværdi:

Integer

Parametre:

Number: Numerisk udtryk, der indeholder den serielle tidsværdi som bruges til at beregne antallet af sekunder.

Denne funktion er den modsatte af funktionen TimeSerial. Den returnerer sekunderne på en seriel tidsværdi, der genereres af funktionen TimeSerial eller TimeValue. For eksempel, vil udtrykket:

Print Second(TimeSerial(12,30,41))

returnere værdien 41.

Fejlkoder:

5 Ugyldigt Procedurekald

Eksempel:


Sub ExampleSecond
    MsgBox "Det eksakte sekund af det aktuelle klokkeslæt er " & Second(Nu)
End Sub

St√łt os venligst!