Now-funktion

Returnerer systemets aktuelle dato og klokkeslæt som en Date-værdi.

Syntaks:


Now

Returværdi:

Dato

Eksempel:


Sub ExampleNow
    MsgBox "Det er nu " & Now
End Sub

Støt os venligst!