funktionen Now

Returnerer systemets aktuelle dato og klokkeslæt som en Date-værdi.

Syntaks:


Now

Returværdi:

Dato

Eksempel:


  Sub ExampleNow
      MsgBox "Det er nu " & Now
  End Sub
note

Funktionen Now måler tid i sekunder. For at måle tiden i millisekunder bruger du tjenesten Timer.


Støt os venligst!