Minute Function (BASIC)

Returnerer minuttet af timen som svarer til den serielle tidsværdi, som genereres af TimeSerial- eller TimeValue funktionen.

Syntaks:


    Minute (Tal)
  

Returværdi:

Integer

Parametre:

Tal: Numerisk udtryk, der indeholder den serielle tidsværdi som bruges til at returnere minutværdien.

Denne funktion er den modsatte af funktionen TimeSerial. Den returnerer minuttet af den serielle tidsværdi, der genereres af funktionen TimeSerial eller TimeValue. For eksempel, vil udtrykket:


  Print Minute(TimeSerial(12,30,41))

returnere værdien 30.

Fejlkoder:

5 Ugyldigt Procedurekald

Eksempel:


    Sub ExampleMinute
    MsgBox "Det aktuelle minut er "& minute(Now)& "."
    End Sub
  

St√łt os venligst!