Hour-funktion

Returnerer timen fra en tidsværdi, som er genereret med TimeSerial- eller TimeValue-funktionen.

Syntaks:


Hour(Tal)

Returværdi:

Integer

Parametre:

Tal: Numerisk udtryk, der indeholder den serielle tidsværdi, som bruges til at returnere timeværdien.

Denne funktion er den modsatte af funktionen TimeSerial. Den returnerer en heltalsværdi, der repræsenterer timen fra en tidsværdi, der genereres af funktionen TimeSerial eller TimeValue. For eksempel, vil udtrykket

Print Hour(TimeSerial(12,30,41))

returnere værdien 12.

Fejlkoder:

5 Ugyldigt Procedurekald

Eksempel:


     Sub ExampleHour
     Print "Den aktuelle time er " & Hour( Nu )
     End Sub
   

Støt os venligst!