Konvertering af tidsværdier

Følgende funktioner konverterer tidsværdier til beregnbare tal.

Hour-funktion

Returnerer timen fra en tidsværdi, som er genereret med TimeSerial- eller TimeValue-funktionen.

Minute Function (BASIC)

Returnerer minuttet af timen som svarer til den serielle tidsværdi, som genereres af TimeSerial- eller TimeValue funktionen.

Second-funktion

Returnerer et heltal som repræsenterer sekunderne på det serielle tidstal, som genereres af TimeSerial- eller TimeValue-funktionen.

TimeSerial-funktion

Beregner en seriel tidsværdi for de angivne time-, minut-, og sekundparametre som overføres som numeriske værdier. Du kan så bruge denne værdi til at beregne forskellen mellem tider.

TimeValue-funktion

Beregner en seriel tidsværdi ud fra den/det angivne time, minut, og sekund - parametre overført som strenge - som repræsenterer tiden i en enkelt numerisk værdi. Denne værdi kan bruges til at beregne forskellen mellem tider.

CDateToUnoTime-funktion

Returnerer tids-delen af en dato som en UNO com.sun.star.util.Time struktur.

CDateFromUnoTime-funktion

Konverterer en UNO com.sun.star.util.Time struktur til en datoværdi.

CDateToUnoDateTime-funktion

Returnerer tidsdelen af en dato som en UNO com.sun.star.util.DateTime struktur.

CDateFromUnoDateTime-funktion

Konverterer en UNO com.sun.star.util.DateTime-struktur til en datoværdi.

Støt os venligst!