DatePart-funktion

DatePart-funktionen returnerer en specificeret del af en dato.

Syntaks:


DatePart (interval As String, date As Date [, firstDayOfWeek As Integer [, firstWeekOfYear As Integer]]) As Long

Returværdi:

Den udtrukne del af den givne dato.

Parametre:

interval - Et strengudtryk fra den følgende tabel, der angiver dato-intervallet.

interval (strengværdi)

Forklaring

yyyy

År

q

Kvartal

m

Måned

y

Dag i året

w

Ugedag

ww

Uge i året

d

Dag

h

Time

n

Minut

s

Sekund


date - Den dato, resultatet blev beregnet fra.

Dato-litteraler tillader angivelse af entydige datovariable, som er uafhængige af det aktuelle sprog. Litteraler omgives af hash-tegn#. Mulige formater er:

førstedagiugen: Et valgfrit parameter, der angiver den dag, ugen begynder. An optional parameter that specifies the starting day of a week.

værdien førstedagiugen

Forklaring

0

Brug systemets standardværdi

1

Søndag (standard)

2

Mandag

3

Tirsdag

4

Onsdag

5

Torsdag

6

Fredag

7

Lørdag


førsteugeiåret: En valgfri parameter, der angiver den uge året begynder.

værdien førsteugeiåret

Forklaring

0

Brug systemets standardværdi

1

Uge 1 er ugen med 1. januar

2

Uge 1 er den første uge, som indeholder fire eller flere dage af året

3

Uge 1 er den første uge, som kun indeholder dage fra det nye år


Eksempel:


Sub example_datepart
    MsgBox DatePart("ww", #12/31/2005#)
    MsgBox DatePart(date:=#1999-12-30#, interval:="q")
End Sub

Støt os venligst!