DateDiff-funktion

Returnerer antallet af dage eller tidsintervaller mellem to givne datoværdier.

Syntaks:


DateDiff (interval As String, date1 As Date, date2 As Date [, firstDayOfWeek As Integer [, firstWeekOfYear As Integer]]) As Double

Returværdi:

Et tal.

Parametre:

interval - Et strengudtryk fra den følgende tabel, der angiver dato eller tidsintervallet.

interval (strengværdi)

Forklaring

yyyy

Ă…r

q

Kvartal

m

MĂĄned

y

Dag i ĂĄret

w

Ugedag

ww

Uge i ĂĄret

d

Dag

h

Time

n

Minut

s

Sekund


date1, date2 - De to dato-værdier, der skal sammenlignes.

Dato-literaler tillader angivelse af entydige datovariabler, som er uafhængige af det aktuelle sprog. Litteraler omgives af hash-tegn#. Mulige formater er:

førstedagiugen: Et valgfrit parameter, der angiver den dag, ugen begynder. An optional parameter that specifies the starting day of a week.

værdien førstedagiugen

Forklaring

0

Brug systemets standardværdi

1

Søndag (standard)

2

Mandag

3

Tirsdag

4

Onsdag

5

Torsdag

6

Fredag

7

Lørdag


førsteugeiåret: En valgfri parameter, der angiver den uge året begynder.

værdien førsteugeiåret

Forklaring

0

Brug systemets standardværdi

1

Uge 1 er ugen med 1. januar

2

Uge 1 er den første uge, som indeholder fire eller flere dage af året

3

Uge 1 er den første uge, som kun indeholder dage fra det nye år


Eksempel:


Sub example_datediff
    MsgBox DateDiff("d", #1/1/2005#, #2005-12-31#)
End Sub

Støt os venligst!