CDateFromUnoTime-funktion

Konverterer en UNO com.sun.star.util.Time struktur til en datoværdi.

Syntaks:


CDateFromUnoTime(Klokkeslæt)

Returværdi:

Dato

Parametre:

aTime: Tidspunktet der skal konverteres

Fejlkoder:

5 Ugyldigt Procedurekald

Eksempel:


Sub ExampleCDateFromUnoTime
    MsgBox(CDateFromUnoTime(aDatabaseRow.getTime(3)))
    MsgBox(CDateFromUnoTime(aTimeControl.Time))
End Sub

Støt os venligst!