CDateToUnoTime-funktion

Returnerer tids-delen af en dato som en UNO com.sun.star.util.Time struktur.

Syntaks:


CDateToUnoTime(Dato)

Returværdi:

com.sun.star.util.Time

Parametre:

aDate: Datoværdien som skal konverteres

Fejlkoder:

5 Ugyldigt Procedurekald

Eksempel:


Sub ExampleCDateToUnoTime
    aDatabaseRow.updateTime(3, CDateToUnoTime(Now))
    aTimeControl.Time = CDateToUnoTime(Now)
End Sub

Støt os venligst!