DateAdd-funktion

Lægger et datointerval til en given dato et antal gange og returnerer den resulterende dato.

Syntaks:


DateAdd (Tilfoej,Taeller,Dato)

Returværdi:

En Variant indeholdende en dato.

Parametre:

Tilføj - Et strengudtryk fra den følgende tabel, der bestemmer dato-intervallete.

Tilfoej (strengværdi)

Forklaring

åååå

År

q

Kvartal

m

Måned

y

Dag i året

w

Ugedag

ww

Uge i året

d

Dag

h

Time

n

Minut

s

Sekund


Antal - Et numerisk udtryk som angiver, hvordan ofte Add-intervallet vil blive lagt til (Antal er positiv) eller trukket fra (Antal er negativ).

Dato - En given dato eller navnet på en Variant-variabel som indeholder en dato. Add-værdien bliver tilføjet Taeller antal gange til denne værdi.

Eksempel:


Sub example_dateadd
    MsgBox DateAdd("m", 1, "1/31/2004") &" - "& DateAdd("m", 1, "1/31/2005")
End Sub

Støt os venligst!