DateAdd-funktion

Tilføjer en dato eller et tidsinterval til en given dato et antal gange og returnerer den resulterende dato.

Syntaks:


DateAdd (interval As String, number As Long, date As Date) As Date

Returværdi:

En Variant indeholdende en dato.

Parametre:

interval - Et strengudtryk fra den følgende tabel, der angiver datoen eller tidsintervallet.

interval (strengværdi)

Forklaring

yyyy

År

q

Kvartal

m

Måned

y

Dag i året

w

Ugedag

ww

Uge i året

d

Dag

h

Time

n

Minut

s

Sekund


antal - Et numerisk udtryk, der angiver, hvor mange gange værdien interval bliver tilføjet, når positiv, eller fratrukket, når negativ.

date - En given dato eller navnet på en Variant-variabel, der indeholder en dato. Værdien interval bliver lagt til denne dato number antal gange.

Dato-literaler tillader angivelse af entydige datovariabler, som er uafhængige af det aktuelle sprog. Litteraler omgives af hash-tegn#. Mulige formater er:

Eksempel:


Sub example_dateadd
    MsgBox DateAdd("m", 1, #1/31/2004#) &" - "& DateAdd(date:=#2005-01-31#, interval:="m", number:=1)
End Sub

Støt os venligst!