CDateFromIso-fuktion

Returnerer det interne datotal fra en streng, der indeholder en dato i ISO-format (ÅÅÅÅMMDD eller ÅÅÅÅ-MM-DD).

Årsdelen skal bestå af enten to (kun understøttet i YYMMDD-formatet uden separatorer) eller mindst fire cifre. Med fire cifre skal der foranstilles nuller, hvis absolutværdien er mindre end 1000. Kan være negativ med et foranstående minustegn, hvis datoen er før den vor tidsalder (f.Kr.), og den kan have mere end fire cifre, hvis den absolutte værdi er større end 9999. Den formaterede streng kan ligge i området "-327680101" til "327671231" eller "-32768-01-01" til "32767-12-31".

En ugyldig dato resulterer i en fejl. År 0 accepteres ikke, den sidste dag f.Kr er -0001-12-31 og den næste dag er e.Kr 0001-01-01. Datoer før 1582-10-15 er i den proleptiske gregorianske kalender.

Tipikon

Når en seriel datoangivelse konverteres til en printbar streng, fx med kommandoerne Print eller MsgBox, bruges standardkalenderen for lokalitetsindstillingerne. Afhængigt af lokalitetsndstillingerne kan det være tilfældet, at der fortsættes med den julianske kalender efter overgangsdatoen 15-10-1582. Hvis det vil give en anden dato end forventet, så brug CDateTolso-funktionen for at konvertere en sådan datoangivelse til en streng, der passer med den gregorianske kalender.


Noteikon

Formatet ÅÅÅÅ-MM-DD med adskillere er understøttet fra og med LibreOffice 5.3.4. Årstal tidligere end 100 eller senere end 9999 accepteres fra og med LibreOffice 5.4 hvis VBA-kompatibilitet ikke er aktiveret.


Syntaks:


CDateFromIso(String)

Returværdi:

Intern datotal

Parametre:

Streng: En streng, som indeholder en dato i ISO-format.

Fejlkoder:

5 Ugyldigt Procedurekald

Eksempel:


    dateval = CDateFromIso("20021231")
    dateval = CDateFromIso("2002-12-31")

returnerer både 12/31/2002 i datoformatet på dit system

Støt os venligst!