CDateTolso-funktion

Returnerer datoen i ISO-format uden separatorer (DDMMÅÅÅÅ) fra et serielt datotal, som genereres af DateSerial- eller DateValue- eller CDataFromIso-funktionen.

Årsdelen består af mindst fire cifre, med foranstillede nuller hvis absolutværdien er mindre end 1000. Kan den være negativ med et foranstillet minustegn, hvis datoen er før vores tidsalder (f.Kr), og det kan have flere end fire cifre, hvis absolutværdien er større end 9999. Den formaterede streng, der returneres, kan ligge i området "-327680101" til "327671231".

Noteikon

År tidligere end 100 og senere end 9999 understøttes fra og med LibreOffice 5.4


Syntaks:


CDateToIso(Tal)

Returværdi:

String

Parametre:

Tal: Heltal som indeholder det serielle datotal.

Fejlkoder:

5 Ugyldigt Procedurekald

Eksempel:


Sub ExampleCDateToIso
    MsgBox "" & CDateToIso(Nu), 64, "ISO Dato"
End Sub

Støt os venligst!