Funktionen WeekDay

Denne funktionen returnerer tallet, der svarer til ugedagen, repræsenteret af et datoserie-tal, der genereres af funktionerne DateSerial eller DateValue.

note

Denne hjælpeside beskriver funktionen WeekDay, der bruges i Basic scripts. Hvis du er interesseret i funktionen WeekDay, der bruges i LibreOffice Calc, går du til denne hjælpeside.


Syntaks:


 WeekDay (SerialDate, [FirstDayOfWeek])

Parametre:

SerialDate: Heltalsudtryk, der indeholder serial dato-tallet, der bruges til at beregne ugedagen.

FirstDayOfWeek: Heltalsværdi, der peger på, hvilken ugedag, der anses for ugens første dag. Standardværdien er 0, der betyder, at systemets lokalisering bruges til at bestemme ugens første dag.

Parametren FirstDayOfWeek accepterer værdier fra 0 til 7. Tabellen herunder beskriver betydningen af hver mulig værdi:

Værdi

VBA-konstant

Beskrivelse

0

vbUseSystemDayOfWeek

Brug systemets lokaliseringsindstillinger

1

vbSunday

Søndag (standard)

2

vbMonday

Mandag

3

vbTuesday

Tirsdag

4

vbWednesday

Onsdag

5

vbThursday

Torsdag

6

vbFriday

Fredag

7

vbSaturday

Lørdag


note

VBA-konstanterne, der er oplistet ovenfor er kun tilgængelige, hvis VBA-understøttelsen er aktiveret. Se mere information på hjælpesiden listed above are only available if VBA support has been enabled. For more information, read the udtrykket VBASupport.


Returværdi:

Integer

Fejlkoder:

5 Ugyldigt Procedurekald

Eksempel:

Følgende eksempel bruger funktionen Now() (nu) til at bestemme den aktuelle ugedag.


Sub ExampleWeekDay
  Dim sDay As String
  REM Returner og vis ugedagen
  Select Case WeekDay( Now )
      Tilfælde 1: sDay="Sunday"
      Tilfælde 2: sDay="Monday"
      Tilfælde 3: sDay="Tuesday"
      Tilfælde 4: sDay="Wednesday"
      Tilfælde 5: sDay="Thursday"
      Tilfælde 6: sDay="Friday"
      Tilfælde 7: sDay="Saturday"
  End Select
  Msgbox "" + sDay,64,"I dag er det"
End Sub

Følgende eksempel illustrerer brugen af parameteren FirstDayOfWeek med den antagelse, at tirsdag er den første dag i ugen.


 Dim someDay As Long
 ' Datoen 1. januar 2021 var en fredag
 someDay = DateSerial(2021, 01, 01)
 ' Skriver "6", med antagelsen, at søndag er den første dag i ugen
 MsgBox WeekDay(someDay)
 ' Skriver "4" med antagelsen, at Tirsdag er den første dag i ugen
 MsgBox WeekDay(someDay, 3)

Støt os venligst!