Funktionen WeekDay

Denne funktionen returnerer tallet, der svarer til ugedagen, repræsenteret af et datoserie-tal, der genereres af funktionerne DateSerial eller DateValue.

note

Denne hjælpeside beskriver funktionen WeekDay, der bruges i Basic scripts. Hvis du er interesseret i funktionen WeekDay, der bruges i LibreOffice Calc, går du til denne hjælpeside.


Syntaks:


 WeekDay (SerialDate, [FirstDayOfWeek])

Parametre:

SerialDate: Heltalsudtryk, der indeholder serial dato-tallet, der bruges til at beregne ugedagen.

FirstDayOfWeek: Heltalsværdi, der angiver hvilken ugedag, der anses for ugens første dag. Standardværdien er 0, der betyder, at systemets lokalitetsindstillinger bruges til at bestemme ugens første dag.

Parametren FirstDayOfWeek accepterer værdier fra 0 til 7. Tabellen herunder beskriver betydningen af hver mulig værdi:

Værdi

VBA-konstant

Beskrivelse

0

vbUseSystemDayOfWeek

Brug systemets lokalitetsindstillinger

1

vbSunday

Søndag (standard)

2

vbMonday

Mandag

3

vbTuesday

Tirsdag

4

vbWednesday

Onsdag

5

vbThursday

Torsdag

6

vbFriday

Fredag

7

vbSaturday

Lørdag


note

VBA-konstanterne, der er oplistet ovenfor er kun tilgængelige, hvis VBA-understøttelsen er aktiveret. Se mere information på hjælpesiden listed above are only available if VBA support has been enabled. For more information, read the udtrykket VBASupport.


Returværdi:

Integer

Fejlkoder:

5 Ugyldigt Procedurekald

Eksempel:

Følgende eksempel bruger funktionen Now() (nu) til at bestemme den aktuelle ugedag.


Sub ExampleWeekDay
  Dim sDay As String
  REM Returner og vis ugedagen
  Select Case WeekDay( Now )
      Tilfælde 1: sDay="Sunday"
      Tilfælde 2: sDay="Monday"
      Tilfælde 3: sDay="Tuesday"
      Tilfælde 4: sDay="Wednesday"
      Tilfælde 5: sDay="Thursday"
      Tilfælde 6: sDay="Friday"
      Tilfælde 7: sDay="Saturday"
  End Select
  Msgbox "" + sDay,64,"I dag er det"
End Sub

Følgende eksempel illustrerer brugen af parameteren FirstDayOfWeek med den antagelse, at tirsdag er den første dag i ugen.


 Dim someDay As Long
 ' Datoen 1. januar 2021 var en fredag
 someDay = DateSerial(2021, 01, 01)
 ' Skriver "6", med antagelsen, at søndag er den første dag i ugen
 MsgBox WeekDay(someDay)
 ' Skriver "4" med antagelsen, at Tirsdag er den første dag i ugen
 MsgBox WeekDay(someDay, 3)

Støt os venligst!