funktionen WeekDay (BASIC)

Returnerer tallet svarende til ugedagen repræsenteret ved et serielt datotal, som genereres af DateSerial- eller DateValue-funktionen.

Syntaks:


WeekDay (tal)

Returværdi:

Integer

Parametre:

Number: Heltalsudtryk, som indeholder det serielle datotal, som bruges til at beregne ugedagen (1-7). Dag 1 er søndag.

Følgende eksempel bestemmer ugedagen ved brug af funktionen WeekDay når du indtaster en dato.

Fejlkoder:

5 Ugyldigt Procedurekald

Eksempel:


Sub ExampleWeekDay
Dim sDay As String
REM Returner og vis ugedagen
  Select Case WeekDay( Now )
    Case 1
      sDay="Søndag"
    Case 2
      sDay="Mandag"
    Case 3
      sDay="Tirsdag"
    Case 4
      sDay="Onsdag"
    Case 5
      sDay="Torsdag"
    Case 6
      sDay="Fredag"
    Case 7
      sDay="Lørdag"
  End Select
  Msgbox "" + sDay,64,"I dag er det"
End Sub

Støt os venligst!