Month-funktion

Returnerer måneden på et år fra en seriel dato, der er genereret med DateSerial eller DateValue-funktionen.

Syntaks:


Month (Tal)

Returværdi:

Integer

Parametre:

Tal: Numerisk udtryk, som indeholder det serielle datotal, som bruges til at bestemme måneden på året.

Denne funktion er den modsatte af funktionen DateSerial. Den returnerer måneden på året som svarer til den serielle dato der er genereret af DateSerial eller DateValue. For eksempel, vil udtrykket


Print Month(DateSerial(1994, 12, 20))

returnere værdien 12.

Fejlkoder:

5 Ugyldigt Procedurekald

Eksempel:


Sub ExampleMonth
    MsgBox "" & Month(Nu), 64, "Den aktuelle måned"
End Sub

Støt os venligst!