Funktionen DateValue

Returnerer et Dato-objekt fra en streng, der repræsenterer en dato.

Det returnerede objekt repræsenteres internt som en enkelt numerisk værdi, der svarer til den angivne dato. Denne værdi kan bruges til at beregne antallet af dage mellem to dage.

Syntaks:


 DateValue(dato som streng)

Parametre:

dato: En streng, der indeholder den dato, der bliver konverteret til et Dato-objekt.

note

Strengen, der videregives til DateValue skal udtrykkes i et af datoformaterne, der er defineret af din lokalisering (se ▸ Sprogindstillinger ▸ Sprog) eller med ISO dato-formatet "åååå-mm-dd" (år, måned og dag adskilt af bindestreger).


Returværdi:

Date.

Fejlkoder:

5 Ugyldigt Procedurekald

Eksempel:


 Sub ExampleDateValue
   Dim aDate As Date
   aDate = DateValue("2021-12-20")
   ' Udskriver den lokaliserede dato
   MsgBox aDate
   ' Udtrækker år, måned og dag fra datoobjektet
   MsgBox Year(aDate)
   MsgBox Month(aDate)
   MsgBox Day(aDate)
   ' Udskriver den numeriske værdi, der svarer til datoen (som typen Long)
   MsgBox CLng(aDate)
 End Sub

Støt os venligst!