Funktionen DateValue

Returnerer en datoværdi fra en datostreng. Datostrengen er en komplet dato i en enkelt numerisk værdi. Du kan også bruge dette løbende tal til at fastslå forskellen mellem to datoer.

Syntaks:


  DatoVærdi(dato)

Parametre:

Dato: Strengudtryk, der indeholder den dato, du vil beregne. I modsætning til funktionen DatoSerie, der giver år, måneder og dage som særskilte værdier, kræver funktionen DatoVærdi, at datostrengen er i overensstemmelse med et af de dato-acceptmønstre, der er defineret til din lokalisering (se ▸ Sprogindstillinger ▸ Sprog) eller ISO-datoformatet (for tiden kun ISO-datoformat med bindestreger, det vil sige at kun "2012-12-31" accepteres).

Returværdi:

Den beregnede dato.

Fejlkoder:

5 Ugyldigt Procedurekald

Eksempel:


  Sub ExampleDateValue
      MsgBox DateValue("23/02/2011")
  End Sub

Støt os venligst!