DateValue-funktion

Returnerer en datoværdi fra en datostreng. Datostrengen er en komplet dato i en enkelt numerisk værdi. Du kan også bruge dette løbende tal til at fastslå forskellen mellem to datoer.

Syntaks:


DateValue [(dato)]

Returværdi:

Dato

Parametre:

Dato: Strengudtryk, som indeholder den dato, du vil beregne. I modsætning til funktionen DatoSerie, som angiver år, måneder og som separate numeriske værdier, kræver funktionen DatoVærdi at datostrengen er i overensstemmelse med enten et af de accepterede datomønstre, der er defineret for din lokale indstilling (se ▸ Sprogindstillinger ▸ Sprog eller med ISO datoformat (for tiden accepteres udelukkende ISO datoformatet med bindestreger, som for eksempel "2012-12-31").

Fejlkoder:

5 Ugyldigt Procedurekald

Eksempel:


Sub ExampleDateValue
    MsgBox DateValue("12/02/2011")
End Sub

Støt os venligst!