Konvertering af datoværdier

Følgende funktioner konverterer datoværdier til beregnbare tal og tilbage.

Funktionen DateSerial

Returns a Date value for a specified year, month, and day.

Funktionen DateValue

Returnerer et Dato-objekt fra en streng, der repræsenterer en dato.

Det returnerede objekt repræsenteres internt som en enkelt numerisk værdi, der svarer til den angivne dato. Denne værdi kan bruges til at beregne antallet af dage mellem to dage.

Day-funktion

Returnerer en værdi, som repræsenterer dagen i måneden baseret på et serielt datotal genereret med DateSerial eller DateValue.

Month-funktion

Returnerer måneden på et år fra en seriel dato, der er genereret med DateSerial eller DateValue-funktionen.

Funktionen WeekDay

Denne funktionen returnerer tallet, der svarer til ugedagen, repræsenteret af et datoserie-tal, der genereres af funktionerne DateSerial eller DateValue.

Year-funktion

Returnerer året fra et serielt datotal, som genereres af DateSerial- eller DateValue-funktionen.

CDateTolso-funktion

Returnerer datoen i ISO-format uden separatorer (DDMMÅÅÅÅ) fra et serielt datotal, som genereres af DateSerial- eller DateValue- eller CDataFromIso-funktionen.

Årsdelen består af mindst fire cifre, med foranstillede nuller hvis absolutværdien er mindre end 1000. Kan den være negativ med et foranstillet minustegn, hvis datoen er før vores tidsalder (f.Kr), og det kan have flere end fire cifre, hvis absolutværdien er større end 9999. Den formaterede streng, der returneres, kan ligge i området "-327680101" til "327671231".

Noteikon

År tidligere end 100 og senere end 9999 understøttes fra og med LibreOffice 5.4


CDateFromIso-fuktion

Returnerer det interne datotal fra en streng, der indeholder en dato i ISO-format (ÅÅÅÅMMDD eller ÅÅÅÅ-MM-DD).

Årsdelen skal bestå af enten to (kun understøttet i YYMMDD-formatet uden separatorer) eller mindst fire cifre. Med fire cifre skal der foranstilles nuller, hvis absolutværdien er mindre end 1000. Kan være negativ med et foranstående minustegn, hvis datoen er før den vor tidsalder (f.Kr.), og den kan have mere end fire cifre, hvis den absolutte værdi er større end 9999. Den formaterede streng kan ligge i området "-327680101" til "327671231" eller "-32768-01-01" til "32767-12-31".

En ugyldig dato resulterer i en fejl. År 0 accepteres ikke, den sidste dag f.Kr er -0001-12-31 og den næste dag er e.Kr 0001-01-01. Datoer før 1582-10-15 er i den proleptiske gregorianske kalender.

Tipikon

Når en seriel datoangivelse konverteres til en printbar streng, fx med kommandoerne Print eller MsgBox, bruges områdets standardkalender og overgangsdatoen 15-10-1582 kan skifte til den julianske kalender og give en anden dato en forventet. Brug CDateTolso-funktionen for at konvertere en sådan datoangivelse til en streng, der passer med den gregorianske kalender.


Noteikon

Formatet ÅÅÅÅ-MM-DD med adskillere er understøttet fra og med LibreOffice 5.3.4. Årstal tidligere end 100 eller senere end 9999 accepteres fra og med LibreOffice 5.4 hvis VBA-kompatibilitet ikke er aktiveret.


CDateToUnoDate-funktion

Returnerer datoen som en UNO com.sun.star.util.Date struktur.

CDateFromUnoDate-funktion

Konverterer en UNO com.sun.star.util.Date struktur til en datoværdi.

CDateToUnoDateTime-funktion

Returnerer tidsdelen af en dato som en UNO com.sun.star.util.DateTime struktur.

CDateFromUnoDateTime-funktion

Konverterer en UNO com.sun.star.util.DateTime-struktur til en datoværdi.

DateAdd-funktion

Tilføjer en dato eller et tidsinterval til en given dato et antal gange og returnerer den resulterende dato.

DateDiff-funktion

Returnerer antallet af dage eller tidsintervaller mellem to givne datoværdier.

DatePart-funktion

DatePart-funktionen returnerer en specificeret del af en dato.

Støt os venligst!