Dato- og klokkeslætsfunktioner

Brug sætningerne og funktioner beskrevet her til at udføre dato- og klokkeslætsberegninger.

LibreOffice Basic lader dig beregne tids- eller datoforskelle ved at konvertere tiden og datoværdierne til fortløbende numeriske værdier. Efter at forskelsberegningen er foretaget, bliver specielle funktioner brugt til at tilbagekonvertere værdierne til de normale tids- eller datoformater.

Tipikon

Du kan kombinere dato- og klokkeslætsværdier til et enkelt flydende-decimaltal. Datoer bliver konverteret til heltal, og tider til decimalværdier.LibreOffice Basic understøtter også variabeltypen Date, som kan indeholde et tidspunktsspecifikation bestående af både en dato og et klokkeslæt.


Konvertering af datoværdier

Følgende funktioner konverterer datoværdier til beregnbare tal og tilbage.

Konvertering af tidsværdier

Følgende funktioner konverterer tidsværdier til beregnbare tal.

Systemdato og klokkeslæt

De følgende funktioner og sætninger indstiller eller returnerer systemets dato og klokkeslæt.

Støt os venligst!