FileExists-funktion

Bestemmer om en fil eller et katalog er tilgængelig på datamediet.

Syntaks:


FileExists(FileName As String | DirectoryName As String)

Returværdi:

Bool

Parametre:

FileName | DirectoryName: Et vilkårligt strengudtryk, der indeholder en utvetydig filspecifikation. Du kan også bruge URL-notation.

Fejlkoder:

5 Ugyldigt Procedurekald

Eksempel:


Sub ExampleFileExists
    MsgBox FileExists("C:\autoexec.bat")
    MsgBox FileExists("file:///d|/bookmark.htm")
    MsgBox FileExists("file:///d|/Private")
End Sub

Støt os venligst!