MkDir-udtryk

Erklæringsdiagrammet MkDir

Opretter et nyt katalog på et datamedium.

Syntaks:


MkDir sti

Parametre:

path: Ethvert strengudtryk, som angiver navnet på og stien til den mappe, der skal oprettes. Du kan også bruge URL-notation.

Hvis stien ikke er bestemt, vil kataloget blive oprettet i det aktuelle katalog.

Fejlkoder:

5 Ugyldigt Procedurekald

76 Sti ikke fundet

Eksempel:


Sub ExampleFileIO
' Eksempel på filorganiseringsfunktioner
Const sFile1 As String = "file://c|/autoexec.bat"
Const sDir1 As String = "file://c|/Temp"
Const sSubDir1 as String ="Test"
Const sFile2 as String = "Copied.tmp"
Const sFile3 as String = "Renamed.tmp"
Dim sFile As String
  sFile = sDir1 + "/" + sSubDir1
  ChDir( sDir1 )
  If Dir(sSubDir1,16)="" then " Eksisterer kataloget ? "
    MkDir sSubDir1
    MsgBox sFile,0,"Opret katalog"
  End If
  sFile = sFile + "/" + sFile2
  FileCopy sFile1 , sFile
  MsgBox fSysURL(CurDir()),0,"Aktuelt katalog"
  MsgBox sFile & Chr(13) & FileDateTime( sFile ),0,"Oprettelsestidspunkt"
  MsgBox sFile & Chr(13)& FileLen( sFile ),0,"Fil længde"
  MsgBox sFile & Chr(13)& GetAttr( sFile ),0,"Fil attributter"
  Name sFile As sDir1 + "/" + sSubDir1 + "/" + sFile3
  ' Omdøb i det samme katalog
  sFile = sDir1 + "/" + sSubDir1 + "/" + sFile3
  SetAttr( sFile, 0 ) 'Slet alle attributter
  MsgBox sFile & Chr(13) & GetAttr( sFile ),0,"Nye filattributter"
  Kill sFile
  RmDir sDir1 + "/" + sSubDir1
End Sub
 
' Konverterer en systemsti til URL
Function fSysURL( fSysFp As String ) As String
Dim iPos As String
  iPos = 1
  iPos = Instr(iPos,fSysFp, getPathSeparator())
  Do While iPos > 0
    Mid( fSysFp, iPos , 1,"/")
    iPos = Instr(iPos+1,fSysFp, getPathSeparator())
  Loop
  ' kolonet med DOS
  iPos = Instr(1,fSysFp,":")
  If iPos > 0 Then Mid( fSysFp, iPos , 1,"|")
  fSysURL = "file://" & fSysFp
End Function

Støt os venligst!