GetAttr-funktion

Returnerer et bitmønster som identificerer filtypen eller navnet på et drev eller et katalog.

Syntaks:


GetAttr (Text As String)

Returværdi:

Integer

Parametre:

Text: Et vilkårligt strengudtryk, der indeholder en utvetydig filspecifikation. Du kan også bruge URL-notation.

Denne funktion bestemmer attributterne for en angiven fil og returnerer bitmønsteret som kan hjælpe dig til at identificere følgende filattributter:

Fejlkoder:

5 Ugyldigt Procedurekald

53 Fil ikke fundet

Værdi

Navngivet konstant

Værdi

Definition

ATTR_NORMAL

0

Almindelige filer.

ATTR_READONLY

1

Skrivebeskyttede filer.

ATTR_HIDDEN

2

Skjulte filer

ATTR_SYSTEM

4

Systemfiler

ATTR_VOLUME

8

Returnerer navnet på drevet

ATTR_DIRECTORY

16

Returnerer kun navnet på kataloget.

ATTR_ARCHIVE

32

Fil er blevet ændret siden seneste sikkerhedskopi (Arkivbit).


Hvis du vil vide om en bit på attributbyten er sat, brug følgende forespørgselsmetode:

Eksempel:


Sub ExampleSetGetAttr
On Error Goto ErrorHandler REM Definer mål for fejlhåndtering
 If Dir("C:\test",16)="" Then MkDir "C:\test"
 If Dir("C:\test\autoexec.sav")="" Then FileCopy "c:\autoexec.bat", "c:\test\autoexec.sav"
 SetAttr "c:\test\autoexec.sav" ,0
 FileCopy "c:\autoexec.bat", "c:\test\autoexec.sav"
 SetAttr "c:\test\autoexec.sav" ,1
 Print GetAttr( "c:\test\autoexec.sav" )
 End
ErrorHandler:
 Print Error
 End
End Sub

Støt os venligst!