FileLen-funktion

Returnerer længden på en fil i bytes.

Syntaks:


FileLen (Text As String) As Long

Returværdi:

Long

tip

Use ScriptForge.FileSystem service GetFileLen() method when size is expected to be over 2 gigabytes.


Parametre:

Text: Et vilkårligt strengudtryk, der indeholder en utvetydig filspecifikation. Du kan også bruge URL-notation.

This function determines the length of a file. If the FileLen function is called for an open file, it returns the file length before it was opened. To determine the current file length of an open file, use the Lof function.

Fejlkoder:

5 Ugyldigt Procedurekald

Eksempel:


Sub ExampleFileLen
    MsgBox FileLen("C:\autoexec.bat")
End Sub

Støt os venligst!