FileLen-funktion

Returnerer længden på en fil i bytes.

Syntaks:


FileLen (Text As String)

Returværdi:

Long

Parametre:

Text: Et vilkårligt strengudtryk, der indeholder en utvetydig filspecifikation. Du kan også bruge URL-notation.

Denne funktion bestemmer længden på en fil. Hvis FileLen funktionen kaldes for en åben fil, vil den returnere fillængden inden den blev åbnet. For at bestemme den aktuelle fillængde af en åben fil, brug funktionen Lof.

Fejlkoder:

5 Ugyldigt Procedurekald

Eksempel:


Sub ExampleFileLen
    MsgBox FileLen("C:\autoexec.bat")
End Sub

Støt os venligst!