FileDateTime-funktion

Returnerer en streng, som indeholder datoen og klokkeslættet for oprettelse eller seneste modificering af en fil.

Syntaks:


FileDateTime (Text As String)

Parametre:

Text: Et vilkårligt strengudtryk, der indeholder en utvetydig (ingen jokertegn) filspecifikation. Du kan også bruge URL-notation.

Denne funktion bestemmer den præcise tid for oprettelse eller sidste ændring af en fil, returneret i formatet "MM.DD.YYYY HH.MM.SS".

Du kan vælge den lokalitetsindstilling, der styrer formateringen af tal, datoer og valutaer i LibreOffice Basic i - Sprogindstillinger - Sprog. I Basic-formatkoder bliver punktummet (.) altid brugt som pladsholder for decimalseparatoren, der er defineret i din lokalitet og vil blive erstattet med det tilsvarende tegn.

Det samme gælder for lokalitetsindstillingerne for dato-, klokkeslæt- og valutaformater. Basic-formatkode vil blive fortolket og vist ifølge din lokalitetsindstilling.

Fejlkoder:

5 Ugyldigt Procedurekald

Eksempel:


Sub ExampleFileDateTime
    MsgBox FileDateTime("C:\autoexec.bat")
End Sub

Støt os venligst!