FileAttr-funktion

Returnerer adgangstilstanden eller den bitvise filattribut på en fil som er åbnet med Open-sætningen. Rettighedsværdien er afhængigt af operativsystemet (OSH = Operating System Handle).

Noteikon

If you use a 32-Bit operating system, you cannot use the FileAttr function to determine the file access number.


Se også:Open

Syntaks:


 FileAttr (Channel As Integer, Attributes As Integer)

Returværdi:

Integer

Parametre:

Channel: The number of the file that was opened with the Open statement.

Attributes: Integer expression that indicates the type of file information that you want to return. The following values are possible:

1: FileAttr indicates the access mode of the file.

2: FileAttr returns the file access number of the operating system.

Hvis du angiver en parameterattribut med en v√¶rdi p√• 1, g√¶lder f√łlgende returv√¶rdier:

1 - INPUT (fil er åben for input)

2 - OUTPUT (fil er åben for output)

4 - RANDOM (fil er åbnet for vilkårlig tilgang)

8 - APPEND (fil er √•ben for tilf√łjelse)

32 - BINARY (fil er åben i binær tilstand).

Fejlkoder:

5 Ugyldigt Procedurekald

52 Ugyldig filenavn or filnummer

Eksempel:


Sub ExampleFileAttr
  Dim iNumber As Integer
  Dim sLine As String
  Dim aFile As String
  aFile = "C:\Users\ThisUser\data.txt"
  iNumber = Freefile
  Open aFile For Output As #iNumber
  Print #iNumber, "Dette er en linje tekst"
  MsgBox (beskedfelt) FileAttr(#iNummer, 1), 0, "Adgangstilstand"
  MsgBox (beskedfelt) FileAttr(#iNummer, 2), 0, "Fil-attribut"
  Close #iNumber
End Sub

St√łt os venligst!