FileAttr-funktion

Returnerer adgangstilstanden eller den bitvise filattribut på en fil som er åbnet med Open-sætningen. Rettighedsværdien er afhængigt af operativsystemet (OSH = Operating System Handle).

Noteikon

Hvis du bruger et 32-bit operativsystem, kan du ikke bruge funktionen FileAttr til at fastslå det bitvise filattribut.


Se også:Open

Syntaks:


FileAttr (FileNumber som heltal, Attribute som heltal)

Returværdi:

Integer

Parametre:

FileNumber: Tallet på den fil, som blev åbnet med Open-sætningen.

Attribute: Heltalsudtryk, der viser typen af filinformation, som du vil returnere. F√łlgende v√¶rdier er mulige:

1: Funktionen FileAttr angiver adgangstilstanden på denne fil.

2: Funktionen FileAttr returnerer den bitvise filattribut på operativsystemet.

Hvis du angiver en parameterattribut med en v√¶rdi p√• 1, g√¶lder f√łlgende returv√¶rdier:

1 - INPUT (fil er åben for input)

2 - OUTPUT (fil er åben for output)

4 - RANDOM (fil er åbnet for vilkårlig tilgang)

8 - APPEND (fil er √•ben for tilf√łjelse)

32 - BINARY (fil er åben i binær tilstand).

Fejlkoder:

5 Ugyldigt Procedurekald

52 Ugyldig filenavn or filnummer

Eksempel:


Sub ExampleFileAttr
  Dim iNumber As Integer
  Dim sLine As String
  Dim aFile As String
  aFile = "C:\Users\ThisUser\data.txt"
  iNumber = Freefile
  Open aFile For Output As #iNumber
  Print #iNumber, "Dette er en linje tekst"
  MsgBox (beskedfelt) FileAttr(#iNummer, 1), 0, "Adgangstilstand"
  MsgBox (beskedfelt) FileAttr(#iNummer, 2), 0, "Fil-attribut"
  Close #iNumber
End Sub

St√łt os venligst!