Dir-funktion

Returnerer navnet på en fil, et katalog, eller alle filerne og katalogerne på et drev eller i et katalog som passer til den specificerede søgesti.

Syntaks:


Dir [(Text As String [, Attrib As Integer])]

Returværdi:

String

Parametre:

Text: Ethvert strengudtryk, der angiver søgestien, kataloget eller filen. Dette argument kan kun specificeres første gang du kalder funktionen Dir. Hvis du vil, kan du indtaste stien som URL-notation.

Attrib: Ethvert heltalsudtryk, som angiver bitvise filattributter. Dir-funktionen returnerer kun filer eller biblioteker som passer til de specificerede attributter. Du kan kombinere flere attributter ved at tilføje attributværdierne:

0 : Normale filer.

16 : Returnerer kun navnet pĂĄ kataloget.

Brug denne attribut til at kontrollere om en fil eller et katalog eksisterer, eller til at bestemme alle filer og mapper i et bestemt katalog.

For at kontrollere om en fil eksisterer, indtast den fuldstændige sti og navnet på filen. Hvis filen eller katalognavnet ikke findes, vil funktionen Dir returnerer en tom streng ("").

For at generere en liste over alle eksisterende filer i et bestemt katalog skal du gøre følgende: Første gang du kalder funktionen Dir, skal du angive den fuldstændige søgesti til filerne, for eksempel, "D:\Filer\*.ods". Hvis stien er korrekt, og søgningen finder en eller flere filer, vil funktionen Dir returnere navnet på den første fil, som findes i søgestien. For at returnere yderligere filnavne, som findes i stien, skal du kalde Dir igen, men uden argumenter.

For kun at returnere biblioteker skal du bruge attributparameteren. Det samme gælder, hvis du vil afgøre navnet på et drev (for eksempel en harddiskpartition)

Fejlkoder:

5 Ugyldigt Procedurekald

53 Fil ikke fundet

Eksempel:


Sub ExampleDir
REM viser alle filer og kataloger
Dim sPath As String
Dim sDir As String, sValue As String
  sDir="Directories:"
  sPath = CurDir
  sValue = Dir$(sPath + getPathSeparator + "*",16)
  Do
    If sValue <> "." And sValue <> ".." Then
      If (GetAttr( sPath + getPathSeparator + sValue) And 16) >0 Then
        REM hent katalogerne
        sDir = sDir & chr(13) & sValue
      End If
    End If
    sValue = Dir$
  Loop Until sValue = ""
  MsgBox sDir,0,sPath
End Sub

Støt os venligst!