Funktionen CurDir

Returnerer en variant streng, som repræsenterer den aktuelle sti .

warning

Nogle DOS-specifikke fil- og mappe-funktioner findes ikke længere i LibreOffice eller kun med begrænset funktionalitet. For eksempel er der ikke understøttelse af funktionerne ChDir, ChDrive og CurDir. Nogle DOS-specifikke egenskaber bruges ikke længere i funktioner, som forventer fil-egenskaber som parametre (for eksempel at skelne mellem skjulte filer og systemfiler). Dette sikrer det størst mulige niveau af platforms-uafhængighed for LibreOffice. Derfor må denne funktionalitet forventes fjernet i en kommende udgave.


note

Biblioteket ScriptForge i LibreOffice 7.1 introduceret tjenesten FileSystem med metoder til at hĂĄndtere filer og mapper i brugerscripts.


Syntaks:


CurDir [(Text As String)]

Returværdi:

String

Parametre:

Text: ethvert strengudtryk, der angiver et eksisterende drev, for eksempel "C" for den første partition på den første harddisk. Denne parameter bruges kun under Windows.

Hvis der ikke er angivet noget drev eller drevet er en streng med længden nul (""), returnerer CurDir det aktuelle drevs sti. LibreOffice Basic rapporterer en fejl, hvis drev-beskrivelsens syntaks er ukorrekt eller drevet ikke eksisterer.

Denne funktion er ikke følsom for store eller små bogstaver.

Fejlkoder:

5 Ugyldigt Procedurekald

68 Enhed ikke tilgængelig

7 Mangel pĂĄ hukommelse

51 Intern fejl

Eksempel:


 Sub ExampleCurDir
   Dim sDir1 As String, sDir2 As String
   sDir1 = "C:\Test"
   sDir2 = "D:\Private"
   ChDir( sDir1 )
   MsgBox CurDir
   ChDir( sDir2 )
   MsgBox CurDir
 End Sub

Støt os venligst!