CurDir-funktion

Returnerer en variant streng som repræsenterer den aktuelle sti for det specificerede drev.

Advarselsikon

Dette udtryk fungerer for tiden ikke som dokumenteret. Se denne fejl for flere oplysninger


Syntaks:


CurDir [(Text As String)]

Returværdi:

String

Parametre:

Text: Ethvert strengudtryk, der angiver et eksisterende drev (for eksempel "C" for første partition på den første harddisk).

Hvis intet drev er angivet eller hvis drevet er en tom streng (""), vil CurDir returnere stien for det aktuelle drev. LibreOffice Basic rapporter en fejl hvis syntaksen for drevets beskrivelse er ukorrekt, drevet ikke findes, eller hvis drevbogstavet forekommer efter bogstavet defineret med Lastdrive i CONFIG.SYS.

Denne funktion er ikke følsom for store eller små bogstaver.

Fejlkoder:

5 Ugyldigt Procedurekald

68 Enhed ikke tilgængelig

7 Mangel på hukommelse

51 Intern fejl

Eksempel:


Sub ExampleCurDir
Dim sDir1 As String , sDir2 As String
  sDir1 = "c:\Test"
  sDir2 = "d:\Private"
  ChDir( sDir1 )
  MsgBox CurDir
  ChDir( sDir2 )
  MsgBox CurDir
End Sub

Støt os venligst!