Administration af filer

Funktionerne og sætningerne til at administrere filer bliver beskrevne her.

ChDir-udtryk

Ændrer det aktuelle katalog eller drev.

ChDrive-udtryk

Ændrer det aktuelle drev.

Funktionen CurDir

Returnerer en variant streng, som repræsenterer den aktuelle sti .

Dir-funktion

Returnerer navnet på en fil, et katalog, eller alle filerne og katalogerne på et drev eller i et katalog som passer til den specificerede søgesti.

FileAttr-funktion

Returnerer adgangstilstanden eller den bitvise filattribut på en fil som er åbnet med Open-sætningen. Rettighedsværdien er afhængigt af operativsystemet (OSH = Operating System Handle).

FileCopy-udtryk

Kopierer en fil.

FileDateTime-funktion

Returnerer en streng, som indeholder datoen og klokkeslættet for oprettelse eller seneste modificering af en fil.

FileExists-funktion

Bestemmer om en fil eller et katalog er tilgængelig på datamediet.

FileLen-funktion

Returnerer længden på en fil i bytes.

GetAttr-funktion

Returnerer et bitmønster som identificerer filtypen eller navnet på et drev eller et katalog.

GetPathSeparator-funktion

Returner den operativsystem-afhængige katalogadskiller, der bruges til at definere filstier.

Kill-udtryk

Sletter en fil fra en disk.

MkDir-udtryk

Erklæringsdiagrammet MkDir

Opretter et nyt katalog på et datamedium.

Name-udtryk

Omdøber en eksisterende fil eller katalog.

RmDir-udtryk

Sletter et eksisterende katalog fra et datamedium.

SetAttr-udtryk

Sæt attributinformation for en angivet fil.

Støt os venligst!