Erklæringen Seek

Bestemmer placeringen for næste skrivning eller læsning i en fil, som blev åbnet med sætningen Open.

For filer med vilkårlig tilgang vil Seek-sætningen sætte nummeret på den næste datapost, der skal tilgås.

For alle andre filer sætter Seek-sætningen den byteposition, hvor den næste operation skal forekomme.

Syntaks:

Erklæringsdiagrammet Seek


Seek [#]filePos, {filePos|recordNum}

Parametre:

fileNum: Det datakanalnummer. der bruges i erklæringen Open.

filePos, recordNum: Placeringen af den næste skrivning eller læsning. Placeringen kan være et tal mellem 1 og 2.147.483.647. I overensstemmelse med filtypen, angiver placeringen det første tal i posten (filer i tilfældig tilstand) eller byteplaceringen (filer i binær, output-, tilføj eller input-tilstand). Den første byte i en fil er position 1, den anden byte er position 2 osv.

Fejlkoder:

5 Ugyldigt Procedurekald

52 Ugyldig filenavn or filnummer

Funktionen Søg

Støt os venligst!