Seek-funktion

Returnerer positionen for næste skrivning eller læsning i en fil, som er blevet åbnet med Open-sætningen.

For filer med vilkårlig adgang vil Seek-funktionen returnere nummeret på den næste datapost, der skal læses.

For alle andre filer returnerer funktionen bytepositionen, hvor den næste operation skal forekomme.

Se ogsĂĄ:Open, Seek.

Syntaks:


Seek (FileNumber)

Returværdi:

Long

Parametre:

FileNumber: Datakanalnummeret brugt i Open-sætningen.

Støt os venligst!