Lof-funktion

Returnerer størrelsen af en åben fil i bytes.

Syntaks:


Lof (Filnummer) som Long

Returværdi:

Long

Parametre:

Filnummer: Ethvert numerisk udtryk, der indeholder det filnummer, der er angivet i udtrykket Open (Åbn).

Tipikon

To obtain the length of a file that is not open, use the FileLen function.


Fejlkoder:

5 Ugyldigt Procedurekald

52 Ugyldig filenavn or filnummer

Eksempel:

Støt os venligst!