Lof-funktion

Returnerer størrelsen af en åben fil i bytes.

Syntaks:


Lof (FileNumber)

Returværdi:

Long

Parametre:

FileNumber: Ethvert numerisk udtryk, som indeholder det filnummer, som er angivet i Open-sætningen.

Tipikon

For at få længden på en fil som ikke er åben, brug funktionen FileLen.


Fejlkoder:

5 Ugyldigt Procedurekald

52 Ugyldig filenavn or filnummer

Eksempel:


Sub ExampleRandomAccess
Dim iNumber As Integer
Dim sText As Variant REM Skal være en variant
Dim aFile As String
  aFile = "c:\data.txt"
  iNumber = Freefile
  Open aFile For Random As #iNumber Len=32
  Seek #iNumber,1 REM Stilling ved start
  Put #iNumber,, "Dette er den første tekstlinje" REM Fyld med Tekst
  Put #iNumber,, "Dette er den anden tekstlinje"
  Put #iNumber,, "Dette er den tredje tekstlinje"
  Seek #iNumber,2
  Get #iNumber,,sText
  Print sText
  Close #iNumber
  iNumber = Freefile
  Open aFile For Random As #iNumber Len=32
  Get #iNumber,2,sText
  Put #iNumber,,"Dette er en ny linje tekst"
  Get #iNumber,1,sText
  Get #iNumber,2,sText
  Put #iNumber,20,"Dette er teksten i datapost 20"
  Print Lof(#iNumber)
  Close #iNumber
End Sub

Støt os venligst!