Lof-funktion

Returnerer størrelsen af en åben fil i bytes.

Syntaks:


Lof (FileNumber)

Returværdi:

Long

Parametre:

FileNumber: Ethvert numerisk udtryk, som indeholder det filnummer, som er angivet i Open-sætningen.

Tipikon

For at få længden på en fil som ikke er åben, brug funktionen FileLen.


Fejlkoder:

5 Ugyldigt Procedurekald

52 Ugyldig filenavn or filnummer

Eksempel:

Støt os venligst!