Lof-funktion

Returnerer størrelsen af en åben fil i bytes.

Syntaks:


Lof (FileNumber) As Long

Returværdi:

Long

Parametre:

FileNumber: Any numeric expression that contains the file number that is specified in the Open statement.

Tipikon

To obtain the length of a file that is not open, use the FileLen function.


Fejlkoder:

5 Ugyldigt Procedurekald

52 Ugyldig filenavn or filnummer

Eksempel:

Støt os venligst!