Loc-funktion

Returnerer den aktuelle position i en åben fil.

Syntaks:


Loc(FileNumber)

Returværdi:

Long

Parametre:

FileNumber: Ethvert numerisk udtryk, som indeholder det filnummer, som bliver sat med Open-sætningen for den respektive fil.

Hvis Loc-funktionen bruges til at åbne en fil med vilkårlig adgang, returnerer den nummeret på den sidste datapost, som blev læst eller skrevet.

For en sekventiel fil vil Loc-funktionen returnere positionen i en fil divideret med 128. For binære filer, bliver placeringen på den sidste læst eller skrevne byte returneret.

Fejlkoder:

5 Ugyldigt Procedurekald

52 Ugyldig filenavn or filnummer

Støt os venligst!