EOF-funktion

Afgør om filens pegepind har nået slutningen af en fil.

Syntaks:


Eof (Intexpression As Integer)

Returværdi:

Bool

Parametre:

Intexpression: Ethvert heltalsudtryk der evaluerer til nummeret på en åben fil.

Brug Eof for at undgå fejl når du forsøger at få input efter slutningen af en fil. Når du bruger sætningen Input eller Get for at læse fra en fil, vil filens pegepind rykke frem svarende til antallet af bytes, der er læst. Når slutningen af en fil er nået, returnerer Eof værdien "True" (-1).

Fejlkoder:

5 Ugyldigt Procedurekald

52 Ugyldig filenavn or filnummer

Eksempel:

Støt os venligst!