Erklæring Write#

Skriver data til en sekventiel fil med afgrænsende tegn.

tip

Brug erklæringen Print# til at udskrive data til en sekventiel tekstfil. Brug erklæningenPut# til at skrive data til en binær eller tilfældig fil.


Syntaks:

 Erklæringsdiagrammet Write.


Write [#fileNum] {,|;} expression [, …]

Parametre:

fileNum: Ethvert numerisk udtryk, der indeholder det filnummer, som blev indstillet med erklæringen Open til den relevante fil.

expressions list: Variabler eller udtryk, som du vil indsætte i en fil, adskilt af kommaer.

Hvis udtrykslisten bliver undladt, vil udtrykket Write føje en tom linje til filen.

For at tilføje en udtryksliste til en ny eller en eksisterende fil, skal filen være åbnet i tilstanden Output eller Append.

Strenge, som du skriver, omkranses af citationstegn og skilles af kommaer. Du behøver ikke at indtaste disse skilletegn i udtrykslisten.

Hver Skriv sætning sætter et linjeskift som sidste element.

Tal med decimalskilletegn er konverteret i henhold til lokalitetsindstillingerne.

Eksempel:

Støt os venligst!