Write-udtryk

Skriver data til en sekventiel fil.

Syntaks:


Write [#Filnavn], [Udtryksliste]

Parametre:

FileName: Ethvert numerisk udtryk, som indeholder det filnummer, der blev sat med Open-sætningen for den pågældende fil.

Udtryksliste: Variable eller udtryk, som du vil indtaste i en fil, adskilt af kommaer.

Hvis udtrykslisten bliver undladt, vil udtrykket Write føje en tom linje til filen.

For at tilføje en udtryksliste til en ny eller en eksisterende fil, skal filen være åbnet i tilstanden Output eller Append.

Strenge, som du skriver, omkranses af citationstegn og skilles af kommaer. Du behøver ikke at indtaste disse skilletegn i udtrykslisten.

Hver Skriv sætning sætter et linjeskift som sidste element.

Tal med decimalskilletegn er konverteret i henhold til lokalitetsindstillingerne.

Eksempel:


Sub ExampleWrite
Dim iCount As Integer
Dim sValue As String
  iCount = Freefile
  Open "C:\data.txt" For Output As iCount
  sValue = "Hamburg"
  Write #iCount,sValue,200
  sValue = "New York"
  Write #iCount,sValue,300
  sValue = "Miami"
  Write #iCount,sValue,450
  Close #iCount
End Sub

Støt os venligst!