Erklæring Write#

Skriver data til en sekventiel fil med afgrænsende tegn.

tip

Use Print# statement to print data to a sequential text file. Use Put# statement to write data to a binary or a random file.


Syntaks:

 Erklæringsdiagrammet Write.


Write [#fileNum] {,|;} expression [, …]

Parametre:

fileNum: Ethvert numerisk udtryk, der indeholder det filnummer, som blev indstillet med erklæringen Open til den relevante fil.

expressions list: Variabler eller udtryk, som du vil indsætte i en fil, adskilt af kommaer.

Hvis udtrykslisten bliver undladt, vil udtrykket Write føje en tom linje til filen.

For at tilføje en udtryksliste til en ny eller en eksisterende fil, skal filen være åbnet i tilstanden Output eller Append.

Strenge, som du skriver, omkranses af citationstegn og skilles af kommaer. Du behøver ikke at indtaste disse skilletegn i udtrykslisten.

Hver Skriv sætning sætter et linjeskift som sidste element.

Tal med decimalskilletegn er konverteret i henhold til lokalitetsindstillingerne.

Eksempel:

Støt os venligst!