Put-udtryk

Skriver en datapost til en relativ fil eller en sekvens af bytes til en binær fil.

Se også sætningen:Get

Syntaks:


Put [#] FileNumber As Integer, [position], Variabel

Parametre:

FileNumber: Ethvert heltalsudtryk der angiver filen som du vil skrive til.

Position: For relative filer (filer med vilkårlig adgang), nummeret på den datapost, som du vil skrive.

For binære filer (binær adgang) placeringen på den byte i filen hvor du vil begynde at skrive.

Variabel: Navnet på den variabel, som du vil skrive til filen.

Note til relative filer: Hvis indholdet af denne variabel ikke svarer til længden af dataposten som er angivet i klausulen Len i sætningen Open, vil afstanden mellem slutningen af den netop skrevne datapost og den næste datapost blive udfyldt med eksisterende data fra den fil, som du skriver til.

Note til binære filer: Indholdet af variablene bliver skrevet til den angivne position, og filens pointer bliver indsat direkte efter sidste byte. Der bliver intet mellemrum tilbage mellem dataposterne.

Eksempel:


Sub ExampleRandomAccess
Dim iNumber As Integer
Dim sText As Variant REM Skal være af typen Variant
Dim aFile As String
  aFile = "c:\data.txt"
  iNumber = Freefile
  Open aFile For Random As #iNumber Len=32
  Seek #iNumber,1 REM Position hvor skrivning skal startes
  Put #iNumber,, "Dette er den første linje tekst" REM Fyld linje med tekst
  Put #iNumber,, "Dette er den anden tekstlinje"
  Put #iNumber,, "Dette er den tredje tekstlinje"
  Seek #iNumber,2
  Get #iNumber,,sText
  Print sText
  Close #iNumber
  iNumber = Freefile
  Open aFile For Random As #iNumber Len=32
  Get #iNumber,2,sText
  Put #iNumber,,"Dette er ny tekst"
  Get #iNumber,1,sText
  Get #iNumber,2,sText
  Put #iNumber,20,"Dette er teksten i datapost 20"
  Print Lof(#iNumber)
  Close #iNumber
End Sub

Støt os venligst!