Erklæringen Line Input#

Læser en linje fra en sekventiel fil ind i en variabel.

Syntaks:

Erklæringsdiagrammmet Line Input


Line Input #fileNum, variable

Parametre:

fileNum: Tallet på den fil. der indeholder de data, som du vil læse. Filen skal allerede være åbnet med erklæringen Open med nøgleordet INPUT.

variable: Navnet pĂĄ variablen, der gemmer resultatet.

Med sætningen Line Input# kan du læse strenge fra en åben fil til en variabel. Strengvariable bliver læst linje for linje indtil det første retur (ASCII=13) eller linjeskift (ASCII=10). Linjeafslutningsmærker bliver ikke inkluderet i den resulterende streng.

Eksempel:


Sub ExampleWorkWithAFile
Dim iNumber As Integer
Dim sLine As String
Dim aFile As String
Dim sMsg As String
  aFile = "c:\data.txt"
  iNumber = Freefile
  Open aFile For Output As #iNumber
  Print #iNumber, "Dette er en linje tekst"
  Print #iNumber, "Dette er en anden tekstlinje"
  Close #iNumber
  iNumber = Freefile
  Open aFile For Input As iNumber
  While Not eof(iNumber)
    Line Input #iNumber, sLine
    If sLine <>"" Then
      sMsg = sMsg & sLine & chr(13)
    End If
  Wend
  Close #iNumber
  MsgBox sMsg
End Sub

Støt os venligst!