Input#-udtryk

Læser data fra en åben sekventiel fil.

Syntaks:

Input #FileNumber As Integer; var1[, var2[, var3[,...]]]

Parametre:

FileNumber: Nummeret på den fil, som indeholder dataene, som du vil læse. Filen skal være åbnet med Open-sætningen ved at bruge nøgleordet INPUT.

var: En numerisk- eller strengvariabel, som du tildeler værdierne, der læses fra den åbne fil.

Input#-sætningen læser numeriske værdier eller strenge fra en åben fil og tildeler dataene til en eller flere variable. En numerisk variabel læses op til det første linjeskift (CR) (ASCII=13), linjeskift (LF) (ASCII=10), mellemrum eller komma. Strengvariable læses til det første linjeskift (CR) (ASCII=13), linjeskift (LF) (ASCII=10) eller komma.

Data og datatyper i den åbnede fil skal optræde i samme orden som variablene, der overføres i "var"-parameteren. Hvis du tildeler ikke-numeriske værdier til en numerisk værdi, tildeles "var" en værdi på "0".

Dataposter, som er adskilt af kommaer, kan ikke anvendes i en strengvariabel. Citationstegn (") i filen ignoreres også. Hvis du vil læse disse tegn fra filen, så brug Line Input#-sætningen til at læse rene tekstfiler (filer, som kun indeholder tegn, der kan udskrives) linje for linje.

Hvis slutningen på filen nås under læsningen af et dataelement, opstår der en fejl og processen afbrydes.

Eksempel:


Sub ExampleWorkWithAFile
Dim iCount As Integer
Dim sName As String
Dim sValue As Integer
Dim sFileName As String
 
sFileName = "c:\data.txt"
iCount = Freefile
 
REM Skriv data (som vi senere vil indlæse med Input ) til fil
Open sFileName For Output As iCount
sName = "Hamburg"
sValue = 200
Write #iCount, sName, sValue
sName = "New York"
sValue = 300
Write #iCount, sName, sValue
sName = "Miami"
sValue = 459
Write #iCount, sName, sValue
Close #iCount
 
iCount = Freefile
REM Læs datafil ved hjælp af Input
Open sFileName For Input As iCount
Input #iCount; sName, sValue
MsgBox sName & " " & sValue
Input #iCount; sName, sValue
MsgBox sName & " " & sValue
Input #iCount; sName, sValue
MsgBox sName & " " & sValue
Close #iCount
End Sub

Støt os venligst!