Get-udtryk

Læser en datapost fra en relativ fil, eller en sekvens af bytes fra en binær fil, til en variabel.

Se også:Put-sætning

Syntaks:


Hent [#] FileNumber As Integer, [Position], Variable

Parametre:

FileNumber: Ethvert heltalsudtryk, der bestemmer filnummeret.

Position: For filer åbnet i Random tilstand er Position nummeret på den datapost, som du vil læse.

For filer åbnet i Binary tilstand er Position bytepositionen i filen, hvor læsningen starter.

Hvis Position er udeladt, bliver den aktuelle position eller den aktuelle datapost i filen brugt.

Variable: Navn på variablen, der skal læses. Med undtagelse af objektvariable kan du bruge hvilken som helst variabeltype.

Eksempel:


Sub ExampleRandomAccess
Dim iNumber As Integer
Dim sText As Variant REM Skal være en variant
Dim aFile As String
  aFile = "c:\data.txt"
  iNumber = Freefile
  Open aFile For Random As #iNumber Len=32
  Seek #iNumber,1 REM Position ved begyndelse
  Put #iNumber,, "Dette er den første linje tekst" REM Fyld linje med tekst
  Put #iNumber,, "Dette er den anden tekstlinje"
  Put #iNumber,, "Dette er den tredje tekstlinje"
  Seek #iNumber,2
  Get #iNumber,,sText
  Print sText
  Close #iNumber
  iNumber = Freefile
  Open aFile For Random As #iNumber Len=32
  Get #iNumber,2,sText
  Put #iNumber,,"Dette er en ny tekst"
  Get #iNumber,1,sText
  Get #iNumber,2,sText
  Put #iNumber,20,"Dette er teksten i datapost 20"
  Print Lof(#iNumber)
  Close #iNumber
End Sub

Støt os venligst!